O NAMA

„SISTEM-FRIGO" d.o.o. je firma sa višegodišnjim iskustvom u dva sektora: proizvodnji rashladne i klima opreme i tehničkoj asistenciji Nabavci i ugradnji komponenti rashladnih sustava i rezervnih dijelova za rashladnu tehniku Klima uređaji i inverteri itd.

Misija: Proizvodni principi firme „SISTEM-FRIGO" d.o.o. su bili i još su uvijek : Garantirati klijentima maksimalnu profesionalnost u sektoru,koja je potpomognuta tehničkim znanjima i svakodnevnim ažuriranjima Zadovoljiti mnogobrojne tehničke i strukturalne potrebe Dati proizvodu neospornu kvalitetu, tehnologiju i povjerenje. Omogučiti klijentu posebnu asistenciju od instaliranja sistema do njihovog održavanja

Firme s kojima radimo su: INCOLD spa, Zanotti spa, MIV, MB Frigo, Emmetti spa, Zoin, Pastorfrigor spa, Euro´Cryor, Oscartielle, Arneg, Tecfrigo, Everlasting itd.

Zoin, Pastorfrigor spa, Euro´Cryor, Oscartielle, Arneg Amb food tech spa,Sirman spa, La minerva, Mincer spa, Tridentum,Mainca SL, Fried. Dick, Salvador, Salvinox, B&G , L&W , EFA, Freund, Zico, Stražaplastika, SISTEMI 2000.